วันที่เวลา P อุปกรณ์ที่ใช้ ภารกิจ status หอผู้ป่วยใน เตียง ผู้แจ้ง ชื่อคนไข้
     
ปล. หน้าจอจะ refresh 30 วินาที [ ข้อมูลแสดงเฉพาะแจ้งใหม่และรอดำเนินการ ]